Služby

SLUŽBY KNIHOVNY

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby :     

  • půjčování knih a časopisů
  • půjčování deskových her (podrobnosti ZDE)
  • odborná pomoc při výběru knih
  • 3x ročně soubor nových knih
  • možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského
  • kulturní akce pro děti i dospělé, soutěže
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – tuto službu zajišťujeme prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích
  • obalování knih (podrobnosti ZDE)

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:
děti do 15 let:            20,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let:   50,- Kč/ 1 rok
důchodci:                  50,- Kč/ 1 rok

Meziknihovní výpůjční služba:

Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Stěbořice.

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 51 dní
časopisy – 14 dní

Upomínací poplatky:
po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení 10, – Kč
po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení 20,- Kč po
51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení 50,- Kč
61 dnech od uplynutí lhůty k vrácení 100,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč

Knihovní řád